Przedsiębiorczość

Oficjalna strona Komitetu Wyborczego Wyborców Otwarte Kaszuby

Dla przedsiębiorców najważniejsza jest stabilność oraz przewidywalność partnera. Niepewność utrudnia
inwestowanie. Dlatego chcemy przygotować dla właścicieli firm atrakcyjną, ale przede wszystkim
odpowiedzialną ofertę, która będzie oparta na dobrze opracowanych planach rozwojowych Gminy.
Sytuacja, w której braki infrastrukturalne hamują rozwój przedsiębiorczości, oddala wizję Gminy, która
rozwija się w sposób zrównoważony i harmonijny. Wykorzystanie w dużo szerszym zakresie partnerstwa
publiczno-prywatnego to jedno z naszych głównych założeń. Wiele inwestycji takich jak kręgielnia czy
pływalnia powinny być wynikiem dobrze zorganizowanej współpracy właśnie w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego. Zadaniem gminy jest przede wszystkim zapewnienie komfortu życia mieszkańcom oraz
bezpieczeństwa w postaci dróg, chodników, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
Obiekty rekreacyjne jak wspomniana kręgielnia czy pływalnia powinny być realizowane wspólnymi siłami
z przedsiębiorcami, co zapewni odpowiednią jakość oraz utrzymanie tych obiektów i nie obciąży
budżetu Gminy ogromnymi kosztami z tego wynikającymi.

>> wróć do programu