Społeczeństwo obywatelskie

Oficjalna strona Komitetu Wyborczego Wyborców Otwarte Kaszuby

Szeroki pakiet obywatelski, który wzmocni inicjatywy mieszkańców i zwiększy ich wpływ na zmianę swojego otoczenia, to konieczność.

W pakiecie obywatelskim zawiera się: wpisanie do statutu Gminy inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, utworzenie prężnie działającej rady seniorów, wzmocnienie roli, kompetencji i zapewnienie odpowiedniego finansowania Młodzieżowej Radzie Miasta, przejrzystość pracy urzędu – udostępnianie informacji w postaci czytelnych i ogólnodostępnych dokumentów, raportów, infografik.

Pakiet obywatelski stanowi podstawowe wartości samorządu otwartego na mieszkańców i wsłuchującego się w ich głos. Wierzymy, że zagwarantowanie mieszkańcom szerokiego dostępu do wymienionych narzędzi pozwoli na stworzenie warunków do współpracy między formującym się w naszej gminie społeczeństwem obywatelskim a samorządem. O pakiet obywatelski będziemy walczyć.

>> wróć do programu